Hlavní nabídka
Hledat
 
Novinky


Profil společnosti

Společnost je zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 4945.

Den zápisu: 22. dubna 1994

Obchodní jméno: "Sušická stavební, s.r.o."

Sídlo: Sušice II, Tichá ul. 873, PSČ 342 01

IČO: 00 87 29 38

DIČ: CZ 00 87 29 38

Právní forma: Společnost s ručením omezeným založena společenskou smlouvou sedmi společníkù ze dne 25.1.1994 a dodatkem ze dne 30.3.1994.


Společnost je členem "Svazu podnikatelù ve stavebnictví" a je vlastníkem certifikátu "ISO 9001".


   Stavební firma „Sušická stavební, s.r.o.“ zahájila svou činnost v oboru stavitelství v roce 1994. Hlavní náplní jsou stavební práce, provádění dodávek staveb pro občanskou bytovou a prùmyslovou výstavbu,výstavba rodinných domkù "na klíč", rekonstrukce a úprava pùdních prostorù, včetně sádrokartonových příček, zateplení fasád, kanalizační sítě, vodovody, ČOV, žumpy, jímky, septiky, gravitační odlučovače a rùzné nádrže, bazény z polypropylénových stěnových prvkù (atest ekologické nezávadnosti), technická rekultivace pozemkù, projektové práce, inženýrská činnost, konzultační a poradenská činnost (oceòování stavebních prací, smlouvy o dílo apod.)


   Stavební práce provádíme s vlastními odbornými pracovníky. Při některých náročnějších popř. specializovaných úkolech spolupracujeme se subdodavateli.


   Naše firma je dostatečně vybavena k provádění stavebních i zemních prací.